2019-03-18 14:16:23

Odabir turističkih agencija

Na sastanku Povjerenstva održanom 14.3.2019. godine odabrane su sljedeće turističke agencije:

ABC Travel, Arriva i CZ Dante.

Pozivamo odabrane agencije na predstavljanje na roditeljski sastanak koji će se održati u ponedjeljak 25.3.2019. godine u 18:00.


Osnovna škola "Zamet" Rijeka